Testen

FIV & FeLV

FIV staat voor Feline Immunodeficiency Virus. Het virus is goed te vergelijken met HIV, de humane variant die (bij de mens) AIDS veroorzaakt.

FeLV (Feline Leukemie Virus) of kattenleukemie is een ernstige virusziekte met dodelijke afloop, veroorzaakt door een retrovirus. Het virus produceert een enzym waardoor kopieën van het virus DNA in de besmette cellen van de kat terecht komt. Hierdoor wordt uiteindelijk het immuunsysteem van de kat ernstig aangetast en zijn de katten vatbaarder voor allerlei secundaire infecties.

Sinds de jaren 80 is het voorkomen van de ziekte sterk verminderd. Dit is te danken aan het feit dat er veel vaker getest wordt op het virus voor er gefokt wordt met de dieren.

HCM

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de meest voorkomende hartafwijking bij de kat. Het kan leiden tot hartfalen (vocht in de longen), trombose (verlamming van de achterpoten) en het plotseling overlijden van de kat.

Bij Hypertrofische Cardiomyopathie is de hartspier (myocardium) verdikt. De kamer (linker ventrikel) van het hart wordt hierdoor kleiner. Er is onvoldoende ruimte in de kamer om al het bloed dat uit de longen komt op te vangen en weg te pompen.

Eerst zal het hart sneller gaan kloppen. Later gaat de linker boezem functioneren als een stuwmeertje: al het bloed dat niet meteen de kamer in kan stromen wordt hier dan bewaard. De linker boezem rekt hierdoor uit.

PKD

PKD Polycystic Kidney Disease is een ziekte van de nier, waarbij er zich in de nier holtes vormen die gevuld zijn met vocht (cystes). Deze holtes zijn al aanwezig vanaf de geboorte van de kat, maar zijn in eerste instantie heel klein. Naarmate het dier ouder wordt zullen deze holtes zich uitbreiden en het nierweefsel verdringen, waardoor de nieren niet meer kunnen functioneren.

PK-def

PK staat voor Pyruvaat Kinase. Dat is een enzym dat een belangrijke rol speelt bij de energiestofwisseling. Def staat voor Deficiency, ofwel tekort. Bij PKdef is er dus sprake van een tekort aan dit enzym. Dat leidt weer tot een tekort aan energie in onder andere de rode bloedlichaampjes. Die rode bloedlichaampjes functioneren daardoor niet meer naar behoren en sterven vroegtijdig af. Het gevolg? Bloedarmoede of anemie. De kat krijgt dan o.a. bleke slijmvliezen. Bloedarmoede als gevolg van een versnelde en verhoogde afbraak van rode bloedlichaampjes noemen we een hemolytische anemie.

rdAc-PRA

PRA staat voor Progressieve Retina Atrofie. Het netvlies van het oog degenereert langzaam en dit leidt er toe dat de kat uiteindelijk blind wordt. Het is een veel voorkomende erfelijke afwijking. PRA komt voor in vele zuivere rassen, hoewel de genetische oorzaak slechts bij een paar rassen bekend is.

De tweede heet rdAc. Deze vererft recessief. Uw kat moet dit foute gen van beide ouders krijgen om een lijder te zijn. Dragers zijn volkomen gezond maar kunnen het gen wel aan hun nakomelingen doorgeven. De eerste verschijnselen treden meestal op vanaf de leeftijd van 18-24 maanden en leiden er toe dat de kat op de leeftijd van 5- 8 jaar volledig blind is.